SOLO TENTOONSTELLING - MAALSTROOM - nieuw werk Jacqueline van den Bos
2 april t/m mei 2020 -
bij de tentoonstelling verschijnt schrift 47 als catalogus (ook digitaal aan te vragen).